Yazılar

Terazi Kalibrasyonu

Hassas ve düzenli tartı, ticaretin en önemli gereksinimlerinden birini göstermektedir. Hassas ölçüm cihazları ile yapılacak ölçümler sayesinde, ticari ahlaka uygun bir çalışma daha kolay ve mümkün olarak karşınıza çıkabilir. Ticaretin her türlü branşında kullanılan ölçü birimleri ve makineler, düzenli olarak çalışmalıdır. Tüm bu gerekler TS EN ISO / IEC 17025 standartlarına uygun olmalıdır.

Burada gerektiği yerlerde devreye giren terazi kalibrasyonu işlemiyle birlikte, doğru bir ölçüm ile güvenli bir ticaretin altyapısı sağlanmış olur. Hem de ürün katılırsa katılsın ölçüm cihazının düzenini çalışıyor olması, alıcının ve satıcının içinin rahat etmesine katkı sağlayacaktır.

Terazi Kalibrasyonu nedir?

Bütün ölçüm cihazlarının belli süre aralıklarla birlikte kalibrasyon kontrolünden geçirilmesi gerekmektedir. Bu konuda uluslararası standart ölçüm yöntemleri ile birlikte, gereken kalibrasyonu sağlıyoruz ve müşterilerimize bu konuda sorunsuz bir hizmet veriyoruz. Çoğu zaman oldukça hassas olması gereken ve ölçüm konusunda alıcıya ve satıcıya sorun çıkarmaması gereken cihazların, böylesine gelişmiş ve uzman yöntemlerle kalibrasyon yönteminden geçirilmesi gerçekten çok önemli bir gereklilik.

Mekanik veya dijital cihazların zaman içerisinde deformasyona uğraması son derece doğaldır. Yalnızca yurtiçi değil uluslararası standartlara uygun olarak uygulanan teknik ve yöntemler ile birlikte, cihazların doğru tartım ölçüsüne gelmesi mümkün hale geliyor. Bu şekilde belli aralıklarla kalibrasyon sistemini kullanmak, firmaların da önemli görev ve sorumlulukları arasında yer almaktadır.

ISO standartlarına veya Türkiye standartları, ticari açıdan bazı zorunlu durumları şart koşmaktadır. Özellikle bu konuda terazi kalibrasyonu nedir dediğimiz zaman, bu sistemin ne kadar gerekli olduğunu bilmemiz ve yapılan yöntemleri anlamamız çok önemlidir.

Terazi Kalibrasyonu firmaları

Düzenli ve tertipli çalışma anlayışına sahip olan firmaların olması, hizmet konusunda rekabeti en üst düzeye çıkarmaktadır. Firmamız yaklaşık 21 yıldan beri tecrübesini bu konuya en iyi şekilde aktarırken, özellikle son yıllarda profesyonel olarak hizmetlerimizi daha geniş bir tabana yayılmış durumdayız.

Hem çalışmalarımızda insanlara güven veriyoruz hem de terazi kalibrasyonu yapan firmalar arasında belli bir kimliğe ve özelliğe sahip hale geldik. Teknolojimiz çalışmam oturduğumuz ve hassas ölçüm konusundaki tüm yeni uygulamalarımız, siz değerli müşterilerimizin yararına ve olumlu sonuç vermeye devam ediyor. Bizi tercih ettiğiniz için asla pişman olmayacak, son derece uygun koşullarda gereken kalibrasyon işlemini sorunsuz bir hizmet olarak alacaksınız.

Kalibrasyon Hizmetimiz

Firmamız, Bir bilim dalı olan Metroloji dalının kolu olan KALİBRASYON faaliyetleri üzerine hizmet vermektedir. kalibrasyon mana olarak; Her hangi bir ölçüm cihazının,referans bir cihaz veya standart ile gerçekleştirilen ölçüm ve bunlara karşılık gelen değerler ile kıyaslanarak sonuçların raporlandırma işlemine kalibrasyon denir..

Bu ifade dende anlaşılacağı üzere kalibrasyon faaliyetlerimizde bizim için esas olan Referans Cihaz veya Standartlara sahip olmamızdır. referans cihazın temin edilmesi kalibrasyon faaliyetlerinin ilk aşamasıdır. Bundan sonra sırasıyla şu şekilde aşamaların tamamlanmış olması gerekiyorki Kalibrasyon Hizmeti tam anlamıyla gerçekleştirilmiş olabilsin.

–  Referans cihazların kullanım eğitimlerinin ve talimatlarının oluşturulması

– Referans Cihazların bir üst seviye laboratuvarda kalibrasyonların yaptırılması ve buna ait hata, belirsizlik ve fonksiyon testlerinin yapılmış olması

– Referans cihaz ile karşılaştırması yapılacak yani teste tabi tutulacak cihaz arasındaki ölçüm faaliyetlerinin nasıl ve hangi kriterlere göre yapılacağına ait standartların temin edilmesi ve bu standartların uygulanmasına ve dikkat edilecek konulara ait eğitim faaliyetlerinin tamamlanması

– Kalibrasyonun gerçekleştirileceği laboratuvar ortamının veya yerinde hizmet koşullarının tanımlanarak oluşturulması

– Kalibrasyon sonuç raporunun; özel yazılımlar ile hesaplamalarının yapılarak, sertifikalandırılması ve değerlendirilmesi

– Tüm bu yapılan faaliyetlerin yeterliliğinin sağlanması için Uluslararası geçerliliği olan kurumlar tarafından (Örn. TÜRKAK) denetlenmesi

Firmamız bu işlemler için farklı kapsamlarla hizmet verebilmektedir. Kalibrasyon sonucunda ortaya çıkan değerlerin güvenilirliği ;kalibrasyonu oluşturan faktörlerin yeterliliğine bağlıdır.Herhangi birinde veya tümünde oluşabilecek bir uygunsuzluk kalibrasyonu mutlaka etkileyecektir.

Hizmet Verdiğimiz Kalibrasyon Çeşitleri;