Yazılar

Basınç Kalibrasyonu

Hassas ayarları kontrol altında tutmak için kalibrasyon sisteminin olumlu ve doğru aralıklarla birlikte uygulanması gerekiyor. Hangi iş sektöründe olursa olsun özellikle basınçölçer cihazların düzenli çalışıp çalışmadığının sürekli ve dikkatli bir şekilde kontrol edilmesi gerekiyor.

Firma olarak düzenli ölçüm cihazları ve TS EN ISO / IEC 17025 Standarda uygun yöntem kullanarak basınç ölçme cihazlarının doğru çalışıp çalışmadığını kontrol ediyor, onlar hakkında gerekli hassas ağırlamaları eksiksiz bir şekilde yerine getiriyoruz. Düzenli olarak uyguladığımız yöntemler ile birlikte masal gibi çok önemli bir konuda doğru ölçüm için iyi bir altyapı oluşturmak amacımız.

Bize müracaat ettiğinizde anda, basınç kontrol ve ölçüm cihazları hakkında en doğru ve güvenilir sonuçları ulaşabileceksiniz. Basınç kalibrasyonu bizim işimiz. Dünya standartlarında kullandığımız yöntemlerle gerekli ölçüm farklarını dikkatli bir şekilde inceliyor, kalibrasyon işlemini başarı ile gerçekleştiriyoruz.

Basınç Kalibrasyonu Nedir?

Ölçme cihazlarının kontrolden geçirilmesi, laboratuvar ortamlarındaki testlerle ortaya çıkıyor. Her türlü teknoloji ve donanıma sahip olan firmamızın ekipleri olduk. Profesyonel ekipman kalitesi ise gerçekten oldukça önemli yatırımın karşılığı bu konuda yaptığımız çalışmalarla birlikte basınç kalibrasyonu gelişimini ve kullanımına önemli derecede katkı sağlıyoruz. Kalibrasyondan geçirdiğimiz basınç ölçüm cihazları, daha doğru ve düzenli çalışıyor kendi sektöründe kaliteli bir yardımcı olarak işlevselliğini devam ediyor.

Kendi geliştirdiğimiz ve dünyaca ünlü yöntemlerin kullanılması ile birlikte kontrolden geçirmiş olduğumuz kalibrasyon cihazları ile birlikte, basınçların daha kontrolü ve bilinçli bir şekilde denetlenmesine katkı sağlıyoruz.

Manometre Basınç Kalibrasyonu

Profesyonel olarak kullanılan analog ve sayısal göstericileri ve basınç ölçme cihazı teknolojisini, uzman yöntemlerle elden geçiriyoruz. Atmosferik basıncın, normal standartlarının dışında pek çok sektörde basınçlı uygulamalar kullanılıyor. Bu da manometre kalibrasyonu bir gereklilik haline getiriyor.

Pek çok değişik sektörde hava basıncı başta olmak üzere, basınçlı sistemler insanların güvenmesi gereken ve sağlıklı sistemler olmalıdır. Firma olarak gösterdiğimiz basınç kalibrasyonu çalışmalarında, ölçüm cihazlarının detaylı ve hassas bir noktaya götürüyoruz. Bu da güvenilirliği en üst seviyeye taşıyor. Yönetmelikler gereği standartlara uygun bir çalışma açısından belli aralıklarla kontrol altından geçirilmesi gereken göstergeler ve basınç ölçme cihazları, ancak bu şekilde daha sağlıklı bir konuma gelebiliyor.

Kalibrasyon Hizmetimiz

Firmamız, Bir bilim dalı olan Metroloji dalının kolu olan KALİBRASYON faaliyetleri üzerine hizmet vermektedir. kalibrasyon mana olarak; Her hangi bir ölçüm cihazının,referans bir cihaz veya standart ile gerçekleştirilen ölçüm ve bunlara karşılık gelen değerler ile kıyaslanarak sonuçların raporlandırma işlemine kalibrasyon denir..

Bu ifade dende anlaşılacağı üzere kalibrasyon faaliyetlerimizde bizim için esas olan Referans Cihaz veya Standartlara sahip olmamızdır. referans cihazın temin edilmesi kalibrasyon faaliyetlerinin ilk aşamasıdır. Bundan sonra sırasıyla şu şekilde aşamaların tamamlanmış olması gerekiyorki Kalibrasyon Hizmeti tam anlamıyla gerçekleştirilmiş olabilsin.

–  Referans cihazların kullanım eğitimlerinin ve talimatlarının oluşturulması

– Referans Cihazların bir üst seviye laboratuvarda kalibrasyonların yaptırılması ve buna ait hata, belirsizlik ve fonksiyon testlerinin yapılmış olması

– Referans cihaz ile karşılaştırması yapılacak yani teste tabi tutulacak cihaz arasındaki ölçüm faaliyetlerinin nasıl ve hangi kriterlere göre yapılacağına ait standartların temin edilmesi ve bu standartların uygulanmasına ve dikkat edilecek konulara ait eğitim faaliyetlerinin tamamlanması

– Kalibrasyonun gerçekleştirileceği laboratuvar ortamının veya yerinde hizmet koşullarının tanımlanarak oluşturulması

– Kalibrasyon sonuç raporunun; özel yazılımlar ile hesaplamalarının yapılarak, sertifikalandırılması ve değerlendirilmesi

– Tüm bu yapılan faaliyetlerin yeterliliğinin sağlanması için Uluslararası geçerliliği olan kurumlar tarafından (Örn. TÜRKAK) denetlenmesi

Firmamız bu işlemler için farklı kapsamlarla hizmet verebilmektedir. Kalibrasyon sonucunda ortaya çıkan değerlerin güvenilirliği ;kalibrasyonu oluşturan faktörlerin yeterliliğine bağlıdır.Herhangi birinde veya tümünde oluşabilecek bir uygunsuzluk kalibrasyonu mutlaka etkileyecektir.

Hizmet Verdiğimiz Kalibrasyon Çeşitleri;