Yazılar

validasyon

Validasyon

Bir ürünü üretmekten çok, onu standartlarına göre üretmek çok daha önemlidir. Belli bir karşılığı olabilmesi için üretilmiş ürünleri düzenli ve tertipli çalışması gerekiyor bazen yarı mamul üretiminde hassas parçaların belli bir ayar üzerinde üretiliyor olması, sistemin ne kadar gerekli olduğunu ortaya koymaktadır.

Özellikle son dönemlerde sıkça duyduğumuz bir sistem ve gereklilik haline gelen validasyon, daha önceden belirtilmiş standartlara uygun üretim için iyi bir altyapı çalışmasıdır. Sistemi kullanan kişiler çoğu zaman üretimden bağımsız olarak adeta kalite güvence sistemi gibi çalışırken, bu sayede uygunsuzlukların henüz üretim esnasında ortaya çıkması çok daha kolay olacaktır.

Çoğu zaman böylesine bilinçli bir kontrol mekanizması sayesinde, üretimin daha büyük sorunlara yol açmadan hatası düzeltilmiş olmaktadır.

Validasyon ve Kalifikasyon

Birbirine bağlı olan bu sistemler, özellikle uluslararası standart sistemi olan ISO 9000 kalite işletimi belgesini alabilmek ve bu sistemi işletebilmek için çok önemlidir. Oto kontrol mekanizması gibi çalışan bu sistemler sayesinde, standart veya standart ötesinde belirlenen veya belirlenmeyen aralıklarla üretilen ürün veya malzemenin kontrol edilmesi demektir.

Bu gibi kontrol esnasında çıkacak aksaklıkların, üretimi durdurmaya kadar giden bir süreci başlatması da mümkündür. Esasında makineler bilgisayarlı sistemleri ve üretim konusunda kullanılan tüm cihazların, kabul edilebilir sapmaları normal karşılanabilir. Bu sapma oranları beklenenden daha iyi bir noktaya ulaştığı zaman, bunun üretime zarar veren bir hale geldiğini görüp gözlemlemek, bu sistemi kontrol etmek açısından çok önemlidir.

Özellikle bir işin doğru yapılıp yapılmadığını kalifikasyon ile takip ederken, işleminin doğru gidip gitmediğini de validasyon ile açıklamak mümkündür. Esasen kurumsal yapıya dönüşmüş olan işletmelerde, bu gibi sistemler gerekli ve geçerli olduğu gibi önemli de bir zaruret oluşturmaktadır.

Validasyon ve Faydaları

Kendi oto kontrol mekanizmasını oluşturan ve belli bir sisteme bağlı çalışarak varlığını sürdüren kurumsal yapılar, düzenli üretimle gelişime ayak uydurmaktadırlar. Gerektiğinde kalibrasyon işlemleri için uzman yardımı almak, laboratuvar deneylerinin kullanarak olumlu sonuç almak, düzenli ve tertipli çalışmanın önemli aşamaları arasındadır.

Eğer bir ürünü dünya pazarına kazandıracaksanız, tüm bu unsurlara dikkat etmek zorundasınız. Gerek firmanın çalışma sistemi gerekse de bireysel olarak insanların becerisi, bu konunun tamamen dışındadır. Kurumsal yapıların kişilere bağlı olmaması ve takip sisteminin belli bir düzen içerisinde kendine oto kontrol mekanizmasını oluşturması, aslında kalibrasyon sistemi ve ne kadar gerekiyor geçerli olduğunun bir göstergesidir.

Kalite Politikamız

DONANIM olarak verilen kalibrasyon ve validasyon hizmetlerimizde;

– İyi mesleki ve teknik uygulamalar göstererek, sürekli eğitilen ve becerisi geliştirilen uzman personeli ve teknolojinin gelişmesi sonucu ihtiyaç haline gelen değişimlere kaynakların sağlanması kabiliyeti ile hızlı şekilde cevap vererek ve kaliteyi en üst seviyede tutarak,

– Ulusal/uluslararası standard metodları kullanarak,

-Referans standardların uluslararası ve laboratuvarlararası sisteme göre izlenebilirliğini temin ederek, laboratuvarlararası karşılaştırmalar yoluyla güvenilirliğini sürekli kılacak şekilde, müşterinin ihtiyaç duyduğu ölçüm belirsizliklerini ihmal etmeksizin en küçük seviyede tutarak,

– Hızlılık, doğruluk, süreklilik, güven, eşitlik, tarafsızlık ve gizlilik ilkelerinin topyekün uygulanması ve müşterilerle yapılan işbirliğinin de yardımıyla, müşteri şikayetlerinin azaltılması ve dolayısı ile müşteri memnuniyetinin artırılması konusunda gerekli tüm çalışmalar yapılmaktadır.

Bu bağlamda, kalibrasyon sonuçlarını olumsuz yönde etkileyen faktörlerin ortadan kaldırılması için Kalite Yönetim Sistemi içinde oluşturulan Kalite El kitabı, prosedürler, talimatlar ve diğer dokümanların ilgili tüm personel tarafından okunması, anlaşılması ve tüm uygulamalarında etkin şekilde kullanması gerektiği bilinci temin edilmiştir.

DONANIM Kalibrasyonun üst yönetimi; Kalite Yönetim Sistemi’ni tüm personelin katkısıyla TS EN ISO/IEC 17025 standardı, müşteri şartı ve yasal şartlara uygun olarak etkin bir şekilde uygulayacağını ve sürekli iyileştireceğini taahhüt eder.

Hakkımızda

Kurucu ve yönetici kadrosu 1996 yılından itibaren Kalibrasyon sektöründe hizmet veren DONANIM laboratuvarı, Aralık 2015 yılında kurulmuştur. Kuruluş amacı Endüstri ve Medikal alanda en iyi kalibrasyon hizmetini sunmak olan DONANIM Kalibrasyon bu süre zarfında kazanımları olan tecrübe, eğitilmiş personeli ve günün koşullarına uygun teknolojik altyapısı ile hizmetlerini geliştirme fırsatı bulmuş, bunlara ilaveten kalibrasyonlarda uluslararası geçerli yöntemleri uygulaması ve kalibrasyon hizmetlerinin güvenilirliğinin tescili ve performansının arttırılması amaçlarına yönelik olarak, TS EN ISO/IEC 17025 standardına göre kurulmuş kalite yönetim sistemi ile çalışma kararını almış ve uygulamaya koymuştur.

TS EN ISO/IEC 17025 standardında belirtilen tüm istekleri karşılamak amacıyla kuruluş bünyesindeki tüm faaliyetler için dokümante edilmiş prosedürler oluşturulmuş,  böylelikle kaliteli, hızlı, güvenilir kalibrasyon sonuçları üreterek müşteri memnuniyetinin artırılması amaçlanmıştır.

Akreditasyon süreci ile hizmet kalitemizin arttırılması, müşterilerimizin ve çalışanlarımızın memnuniyeti sürekli göz önünde tutulmuştur. Bu sayede kalitemiz ölçülebilir hale gelmiş olup somut kararların alınmasında veri olarak kullanılmaktadır.

Çalışmalar takım ruhu ile gerçekleştirilmekte  ve tüm çalışanlarımız üzerine düşen görevi yerine getirmektedir.