Yazılar

Boyut Kalibrasyonu

Gerek reel sektörde gerekse de ticari olarak düzenli ölçümlerin gerekli olduğu pek çok değişik sektörde, işletmelerin hassas ölçüm cihazları kullanıyor olması çok önemli. Özellikle metraj büyük önem taşırken, hassas ayarlar özellikle mekanik uzantıların doğru bir şekilde elde edilmesi noktasında çok büyük önem taşımaktadır.

Profesyonel bir çalışma olan ve bütün işletmeleri yakından ilgilendiren boyut kalibrasyonu, gerekli ve mutlaka yapılması gereken bir uygulamadır. TS EN ISO / IEC 17025 Standarda uygulama ile bu işlemi uluslararası normlarda gerçekleştiriyoruz. Son derece hassas ve laboratuvar ortamlarında yaptığımız deneylerle birlikte, ölçüm cihazlarını gözden geçiriyoruz. Çok ince oynamalar dahi varsa, bunu ortadan kaldırarak işletmeleri daha güvenli bir şekilde çalışmaya sevk ediyoruz.

Laboratuvar imkânlarımız ve teknik ekipmanın oldukça deneyimli bir çalışma için bize önemli altyapı sağlıyor. Hizmetimizi talebeden herkes, verdiğimiz kaliteli sunum ve hizmetlerle birlikte daha güvenlikleri ölçüm cihazlarında sahip olabiliyorlar.

Mikrometre Kalibrasyonu

Alışkın olduğumuz birçok sık kullandığınız metre ölçüm cihazları, elbette ki düzenini kalibrasyon ile desteklenmeli. Burada çok daha hassas ölçüm yapan önemli sektör altyapıları olduğunu unutmamak gerekiyor. Son derece başarılı bir şekilde uyguladığımız mikrometre düzenli kalibrasyon çalışmaları ile birlikte, gerçekten en iyi boyut kalibrasyonu işlemini gerçekleştiriyoruz.

Son derece ölçüm hassasiyeti taşıyan ve firmalar için kaliteli üretime önemli altyapı oluşturan ölçüm cihazlarının zaman içerisinde düzenli ölçümü özelliğini kaybetmesi büyük bir risk oluşturuyor. İşte tam da burada düzenli kontrol devreye girdiği gibi, bizim gibi laboratuvar ortamlarında olumlu sonuç veren firmaların olması, üretimi ve ticareti kalite getiren bir anlayışı temsil ediyor. Firmamız ve ortaya koyduğu performans ile birlikte bizim kullandığımız yöntemler, ölçüm cihazlarının daha net ve doğru sonuçlar vermesine katkı sağlıyor.

Kumpas Kalibrasyonu

Birçok fabrikasyon işletmede kullanılan kumpas, esas en önemli bir mühendislik çalışması ve teknolojinin çok önemli bir karşılığı. Son derece hassas ayarlara sahip olan en küçük mesafeleri ve açıları dikkatli bir şekilde ölçen bu araç, elbette ki materyal yapısı sebebiyle deformasyona uğrayabilir. laboratuvarlarımızda uzman ekiplerimiz ve kullandığımız gelişmiş yöntemler, boyut kalibrasyonu için gerçekten öngörülen ötesinde bir performans ortaya koymaktadır.

Bu şekilde elden geçirdiğimiz bütün kumpas ve benzeri ölçüm hassas cihazları, uzmanlarımız tarafından daha fonksiyonel ve güvenilir hale getiriliyor. Böylelikle ölçümler daha kaliteli ve garantili bir sistemle yapıldığı için, hassas mekanik içeren makine parçaları ve benzeri yetimlerin turna gibi çalışmalarla sorunsuz olarak üretilmesine katkı sağlıyoruz.

Kalibrasyon Hizmetimiz

Firmamız, Bir bilim dalı olan Metroloji dalının kolu olan KALİBRASYON faaliyetleri üzerine hizmet vermektedir. kalibrasyon mana olarak; Her hangi bir ölçüm cihazının,referans bir cihaz veya standart ile gerçekleştirilen ölçüm ve bunlara karşılık gelen değerler ile kıyaslanarak sonuçların raporlandırma işlemine kalibrasyon denir..

Bu ifade dende anlaşılacağı üzere kalibrasyon faaliyetlerimizde bizim için esas olan Referans Cihaz veya Standartlara sahip olmamızdır. referans cihazın temin edilmesi kalibrasyon faaliyetlerinin ilk aşamasıdır. Bundan sonra sırasıyla şu şekilde aşamaların tamamlanmış olması gerekiyorki Kalibrasyon Hizmeti tam anlamıyla gerçekleştirilmiş olabilsin.

–  Referans cihazların kullanım eğitimlerinin ve talimatlarının oluşturulması

– Referans Cihazların bir üst seviye laboratuvarda kalibrasyonların yaptırılması ve buna ait hata, belirsizlik ve fonksiyon testlerinin yapılmış olması

– Referans cihaz ile karşılaştırması yapılacak yani teste tabi tutulacak cihaz arasındaki ölçüm faaliyetlerinin nasıl ve hangi kriterlere göre yapılacağına ait standartların temin edilmesi ve bu standartların uygulanmasına ve dikkat edilecek konulara ait eğitim faaliyetlerinin tamamlanması

– Kalibrasyonun gerçekleştirileceği laboratuvar ortamının veya yerinde hizmet koşullarının tanımlanarak oluşturulması

– Kalibrasyon sonuç raporunun; özel yazılımlar ile hesaplamalarının yapılarak, sertifikalandırılması ve değerlendirilmesi

– Tüm bu yapılan faaliyetlerin yeterliliğinin sağlanması için Uluslararası geçerliliği olan kurumlar tarafından (Örn. TÜRKAK) denetlenmesi

Firmamız bu işlemler için farklı kapsamlarla hizmet verebilmektedir. Kalibrasyon sonucunda ortaya çıkan değerlerin güvenilirliği ;kalibrasyonu oluşturan faktörlerin yeterliliğine bağlıdır.Herhangi birinde veya tümünde oluşabilecek bir uygunsuzluk kalibrasyonu mutlaka etkileyecektir.

Hizmet Verdiğimiz Kalibrasyon Çeşitleri;