Akreditasyon Sertifikamız

validasyon

Validasyon

Bir ürünü üretmekten çok, onu standartlarına göre üretmek çok daha önemlidir. Belli bir karşılığı olabilmesi için üretilmiş ürünleri düzenli ve tertipli çalışması gerekiyor bazen yarı mamul üretiminde hassas parçaların belli bir ayar üzerinde üretiliyor olması, sistemin ne kadar gerekli olduğunu ortaya koymaktadır.

Özellikle son dönemlerde sıkça duyduğumuz bir sistem ve gereklilik haline gelen validasyon, daha önceden belirtilmiş standartlara uygun üretim için iyi bir altyapı çalışmasıdır. Sistemi kullanan kişiler çoğu zaman üretimden bağımsız olarak adeta kalite güvence sistemi gibi çalışırken, bu sayede uygunsuzlukların henüz üretim esnasında ortaya çıkması çok daha kolay olacaktır.

Çoğu zaman böylesine bilinçli bir kontrol mekanizması sayesinde, üretimin daha büyük sorunlara yol açmadan hatası düzeltilmiş olmaktadır.

Validasyon ve Kalifikasyon

Birbirine bağlı olan bu sistemler, özellikle uluslararası standart sistemi olan ISO 9000 kalite işletimi belgesini alabilmek ve bu sistemi işletebilmek için çok önemlidir. Oto kontrol mekanizması gibi çalışan bu sistemler sayesinde, standart veya standart ötesinde belirlenen veya belirlenmeyen aralıklarla üretilen ürün veya malzemenin kontrol edilmesi demektir.

Bu gibi kontrol esnasında çıkacak aksaklıkların, üretimi durdurmaya kadar giden bir süreci başlatması da mümkündür. Esasında makineler bilgisayarlı sistemleri ve üretim konusunda kullanılan tüm cihazların, kabul edilebilir sapmaları normal karşılanabilir. Bu sapma oranları beklenenden daha iyi bir noktaya ulaştığı zaman, bunun üretime zarar veren bir hale geldiğini görüp gözlemlemek, bu sistemi kontrol etmek açısından çok önemlidir.

Özellikle bir işin doğru yapılıp yapılmadığını kalifikasyon ile takip ederken, işleminin doğru gidip gitmediğini de validasyon ile açıklamak mümkündür. Esasen kurumsal yapıya dönüşmüş olan işletmelerde, bu gibi sistemler gerekli ve geçerli olduğu gibi önemli de bir zaruret oluşturmaktadır.

Validasyon ve Faydaları

Kendi oto kontrol mekanizmasını oluşturan ve belli bir sisteme bağlı çalışarak varlığını sürdüren kurumsal yapılar, düzenli üretimle gelişime ayak uydurmaktadırlar. Gerektiğinde kalibrasyon işlemleri için uzman yardımı almak, laboratuvar deneylerinin kullanarak olumlu sonuç almak, düzenli ve tertipli çalışmanın önemli aşamaları arasındadır.

Eğer bir ürünü dünya pazarına kazandıracaksanız, tüm bu unsurlara dikkat etmek zorundasınız. Gerek firmanın çalışma sistemi gerekse de bireysel olarak insanların becerisi, bu konunun tamamen dışındadır. Kurumsal yapıların kişilere bağlı olmaması ve takip sisteminin belli bir düzen içerisinde kendine oto kontrol mekanizmasını oluşturması, aslında kalibrasyon sistemi ve ne kadar gerekiyor geçerli olduğunun bir göstergesidir.

Kalibrasyonun Önemi

Endüstriyel açıdan bir standart oluşturmak çok önemli. Üretimde kaliteyi ve düzeni yakalamak açısından, ölçüm cihazlarının ve onların hassas ayarlarının önemliden de bahsetmek gerekiyor.

Her ne kadar düzenlemeye göre doğru çalışsalar da her türlü ölçüm cihazının, zaman içerisinde aşınması, deforme olması veya ayarını kaybetmesi mümkün. İşte tam da burada devreye giren kalibrasyon, ölçü ayar cihazlarının gerçek değerini bulmasına katkı sağlayan mükemmel bir sistem.

Gerek metroloji gerekse de hacim ve benzeri ölçülerin, zaman içerisinde düzenli olabilmesi en başta da üretim için iyi bir altyapı oluşturmaktadır. Günümüz teknolojilerinin tamamında bu tip hassas ayar ve ölçüm sistemini kullanmak bir gereklilik haline gelmektedir.

Bunun için ise en kaliteli cihazlar ve teknoloji kullanılırken, kimi zaman analog kimi zaman da hat dijital teknolojiler elden geçmeli, bir uzman ekip ve laboratuvar gözleminden geçmeli. Bu sayede hataların ortadan kaldırıldığı gibi, gerek üretim gelirse de ticari eve pazarlama açısından bu sistemlerin daha düzgün çalışması mümkün olacaktır.

Kalibrasyon Garantili ve Kaliteli Bir Sistem

Kaliteli bir ölçüm standart bir yatırım ve pazarlamanın altyapısını oluşturuyor. Ar-Ge çalışmaları başta olmak üzere, yönetim ve benzer projeler kapsamında, uzmanlar ve kullandıkları araç gereç her zaman önemli olmuştur.

Gerek kumpas gerekse görebildiğimiz basit bir metre veya basınç ölçme cihazlarının, belli bir süre kullanıldıktan sonra kontrolden geçmesi, standartlara uygun çalışmasına katkı sağlıyor. Hem yurtiçi hem de uluslararası standartlara uygunluğu, dünya pazarına açılma açısından da çok büyük önem taşıyor.

Bütün işletmeler, elindeki ölçüm cihazlarını ve malzemeleri gerektiği zaman kontrolden geçirmeli ve Kalibrasyon Ölçüm Belirsizliği, tamamen ortadan kaldırılmalıdır. Bu sayede ve akıcı bir sistemin devamlılığını sağlandığı gibi, insanların da bu sistemden fayda sağlaması daha mümkün olacaktır.

Kalibrasyon Ölçüm Cihazları

laboratuvar ortamında deneysel olarak yapılan çalışmalar, sapmaları diğer bozuklukları ve ölçüm konusundaki sorunları belirliyor. Oldukça gerekli bir konu ve konusunun önemli ögesi olan kalibrasyon ölçüm aletleri ve cihazları, gerektiğinde insanlara kaliteli hizmet için ortaya konulmuş mükemmel bir teknoloji ürünü.

Bu ve benzeri uygulamalarla birlikte gerek medikal gerekse de diğer sektörlerde, güvenli ve önemli altyapılar, ölçüm hesaplamalarıyla olumlu sonuç vermeye devam etmektedir.

Kalibrasyon

Kalibrasyon

Büyük bir hızla sanayi hamlesi gerçekleştirildiği zaman, bunun ülke ekonomisine de çok önemli katkıları gözlemlenebilir. Bireysel olarak kurulan işletmeler zaman içerisinde büyük şirketleri dönüşürken, kurumsal yapılarında bunu takip eden süreçte ortaya çıkması kaçınılmaz hale gelmektedir.

İç piyasaya tutabilmek için Türk standartlarının karşılanması nasıl önemliyse, firmaların geleceğini daha da ileri taşımak için ihracatı sağlamak ve kurallarına uymak çok büyük önem taşımaktadır. İşletmenin tamamında bulunan ve değişik amaçlara hizmet eden ölçüm cihazlarının, gerekli kontrolleri mutlaka yapılmalıdır. Eğer firma içinde bunu yapacak bir sistem varsa, kurumsal yapının aslında pek çok sorunu aştığını söyleyebiliriz.

Pek çok işletme ise bu ve benzeri konularda daha önce kendini tanıtmış olan firmalardan yardım almaktadır. Özellikle laboratuvar ortamı ile birlikte ortaya konan kalibrasyon çalışmaları, iyi bir zemin hazırlamış şirketin diğer işletmelere olan katkısını göstermektedir.

Kalibrasyon Nedir Ne İşe Yarar?

Öncelikli olarak işletmede kullanılan aktif eldeki bütün ölçüm aletlerinin ve buna benzer aletlerin, düzenli olarak çalışıp çalışmadığını öğrenmek gerekir. Bunu gözle görmek veya deney ile etüt etmek çok kolay değildir. Bilimsel olarak uygulanan metotlar bu ölçüm cihazlarının sapmalarını, yerinde ve zamanında tespit etmektedir. Kalibrasyon nedir ve tam olarak ne işe yarar dediğimizde, işte bu sistemi devreye girmektedir.

Hassas ölçüm cihazlarının sapma oranını belirlenip düzenleme işlemi yapılarak, onların işlevselliği tekrar sağlanmalıdır. Günümüzde bir firmanın kendini hedefi koyup hedeflerine ulaşabilmesi için, öncelikli olarak alt yapı çalışmalarına önem vermesi gerektirir.

Kalibrasyon ile kaliteli üretim

Üretimde belli bir standardı yakalayarak her defasında bunun tekrarını sağlamak çok önemlidir. Bazen üretilen ürün, sistemi tamamladığında sorunun ortaya çıkarmasına neden olabilir. Bu konudaki ölçümlerdeki en ufak sapma bile, toplam üretimde baş ağrıtıcı bir sonuç ortaya koyabilir.

Düzenli ölçüm zamanında kontrol ve hassas ayarların devreye girdiği zaman, olabilecek muhtemel arızaların ve hataların ortadan kaldırılması çok daha kolay olacaktır. Son derece geçerli bir sistem olan kalibrasyon ayarı, kaliteli üretim için gerçekten gerekli bir alt yapıdır. Bunu uygulayan firmalar ise koyduğu hedefe emin adımlarla ilerleyen şirket olarak kendini göstermektedir.

validasyon

Medikal Kalibrasyon

Standartlarıyla eksiksiz bir ölçüm cihazı oluşturmak için gerekli kalibrasyon çalışmalarını yürütmek hayati önem taşıyabilir. Eczacılık ve tıbbi gelişim sektörüne katkı sağlayan medikal sektör, son derece hassas ayarlarla çalışan düzenekleri ve kalibrasyona, ihtiyaç duyan unsurlarıyla gerçekten insan sağlığı açısından büyük önem taşıyan bir sektörü temsil ediyor.

laboratuvar ortamında hazırlanan yöntem ve uygulamalar gerçek standartları yerine getirmek ve uygulamak için iyi bir performans ortaya koymaktadır. Bu tür hizmetler ile birlikte özellikle karışımların dengeli ve düzenli ayarlanması bununla birlikte tüpler ve diğer medikal unsurların ölçüm konusundaki hassasiyetini kontrol altında tutmak çok büyük önem taşıyor. Medikal kalibrasyon ile hassas ölçüm cihazlarının gözden geçirilmesi, tam anlamıyla uzman bir çalışmaya ihtiyaç duyuyor.

Biyomedikal Kalibrasyon Cihazları

Sağlık altyapısının en yakından ilgilendiren, tahlil ve analizler için iyi bir altyapı oluşturan biyomedikal cihazların ölçümleri ve hassas ayarları, sağlık açısından çok büyük önem taşıyor. Tıbbi bilimleri geliştiren ve ona destek sağlayan yardımcı sektör olan medikal sektöründe, bu tür oluşturulmuş hassas ayarlar gerçekten çok büyük önem taşıyor.

Son derece hayati ve olumlu bir sonucun karşılığı olan medikal kalibrasyon uygulaması, gelişmiş alt yapı ve laboratuvar ortamıyla beraber insan sağlığı için çok önemli çalışmalara ev sahipliği yapıyor.

Aşınmalar, yanlış üretim veya diye sebeplerden kaynaklanan ölçüm konusundaki olabilecek sorunların, kalibrasyon ile ortadan kaldırılması çok önemli. Bu şekilde hem tıbbi çalışmalar daha olumlu sonuç vermektedir. Bu şekilde insan sağlığını daha güvenli ellere emanet etmek mümkün olmaktadır hayati önem taşıyan ve hassas ölçüm ile birlikte bu fırsatı sağlayan kalibrasyon sistemi teknik açıdan da oldukça önemli bir hizmet olarak görülmektedir

Tıbbi Kalibrasyon

Genellikle sağlık hizmetlerinin verildiği, yoğun bakım üniteleri, ameliyathane ve hastanelerdeki temiz alanların, her türlü ölçümü kaliteli cihazlarla yapılmaktadır. Partikül ölçümleri ve bununla beraber çok gerekli bir konulan sızdırmazlık testleri, yine ölçüm hassasiyeti üst yüzeyi cihazlar tarafından takip edilmektedir.

 Başarılı ve düzenli bir şekilde yapılan medikal kalibrasyon çalışması ile birlikte, aşı dolapları başta olmak üzere tüm sağlık unsurlarının mevcut durumunu kontrol altına almak çok daha kolay ve akılcı bir yöntemle gerçekleşmektedir. Bu sistem, aynı zamanda ısı takip sistemleri ve otomasyon konusundaki altyapıları da en iyi şekilde desteklemekte ve kontrol altında tutmaktadır. Doğru ve kaynakları güvenilir olan bilgiler sayesinde, biyomedikal sistemlerin kalibrasyon ile kontrol altında tutulması, özverili ve kaliteli bir çalışmayla ancak mümkün olabilmektedir.

Boyut Kalibrasyonu

Gerek reel sektörde gerekse de ticari olarak düzenli ölçümlerin gerekli olduğu pek çok değişik sektörde, işletmelerin hassas ölçüm cihazları kullanıyor olması çok önemli. Özellikle metraj büyük önem taşırken, hassas ayarlar özellikle mekanik uzantıların doğru bir şekilde elde edilmesi noktasında çok büyük önem taşımaktadır.

Profesyonel bir çalışma olan ve bütün işletmeleri yakından ilgilendiren boyut kalibrasyonu, gerekli ve mutlaka yapılması gereken bir uygulamadır. TS EN ISO / IEC 17025 Standarda uygulama ile bu işlemi uluslararası normlarda gerçekleştiriyoruz. Son derece hassas ve laboratuvar ortamlarında yaptığımız deneylerle birlikte, ölçüm cihazlarını gözden geçiriyoruz. Çok ince oynamalar dahi varsa, bunu ortadan kaldırarak işletmeleri daha güvenli bir şekilde çalışmaya sevk ediyoruz.

Laboratuvar imkânlarımız ve teknik ekipmanın oldukça deneyimli bir çalışma için bize önemli altyapı sağlıyor. Hizmetimizi talebeden herkes, verdiğimiz kaliteli sunum ve hizmetlerle birlikte daha güvenlikleri ölçüm cihazlarında sahip olabiliyorlar.

Mikrometre Kalibrasyonu

Alışkın olduğumuz birçok sık kullandığınız metre ölçüm cihazları, elbette ki düzenini kalibrasyon ile desteklenmeli. Burada çok daha hassas ölçüm yapan önemli sektör altyapıları olduğunu unutmamak gerekiyor. Son derece başarılı bir şekilde uyguladığımız mikrometre düzenli kalibrasyon çalışmaları ile birlikte, gerçekten en iyi boyut kalibrasyonu işlemini gerçekleştiriyoruz.

Son derece ölçüm hassasiyeti taşıyan ve firmalar için kaliteli üretime önemli altyapı oluşturan ölçüm cihazlarının zaman içerisinde düzenli ölçümü özelliğini kaybetmesi büyük bir risk oluşturuyor. İşte tam da burada düzenli kontrol devreye girdiği gibi, bizim gibi laboratuvar ortamlarında olumlu sonuç veren firmaların olması, üretimi ve ticareti kalite getiren bir anlayışı temsil ediyor. Firmamız ve ortaya koyduğu performans ile birlikte bizim kullandığımız yöntemler, ölçüm cihazlarının daha net ve doğru sonuçlar vermesine katkı sağlıyor.

Kumpas Kalibrasyonu

Birçok fabrikasyon işletmede kullanılan kumpas, esas en önemli bir mühendislik çalışması ve teknolojinin çok önemli bir karşılığı. Son derece hassas ayarlara sahip olan en küçük mesafeleri ve açıları dikkatli bir şekilde ölçen bu araç, elbette ki materyal yapısı sebebiyle deformasyona uğrayabilir. laboratuvarlarımızda uzman ekiplerimiz ve kullandığımız gelişmiş yöntemler, boyut kalibrasyonu için gerçekten öngörülen ötesinde bir performans ortaya koymaktadır.

Bu şekilde elden geçirdiğimiz bütün kumpas ve benzeri ölçüm hassas cihazları, uzmanlarımız tarafından daha fonksiyonel ve güvenilir hale getiriliyor. Böylelikle ölçümler daha kaliteli ve garantili bir sistemle yapıldığı için, hassas mekanik içeren makine parçaları ve benzeri yetimlerin turna gibi çalışmalarla sorunsuz olarak üretilmesine katkı sağlıyoruz.

Terazi Kalibrasyonu

Hassas ve düzenli tartı, ticaretin en önemli gereksinimlerinden birini göstermektedir. Hassas ölçüm cihazları ile yapılacak ölçümler sayesinde, ticari ahlaka uygun bir çalışma daha kolay ve mümkün olarak karşınıza çıkabilir. Ticaretin her türlü branşında kullanılan ölçü birimleri ve makineler, düzenli olarak çalışmalıdır. Tüm bu gerekler TS EN ISO / IEC 17025 standartlarına uygun olmalıdır.

Burada gerektiği yerlerde devreye giren terazi kalibrasyonu işlemiyle birlikte, doğru bir ölçüm ile güvenli bir ticaretin altyapısı sağlanmış olur. Hem de ürün katılırsa katılsın ölçüm cihazının düzenini çalışıyor olması, alıcının ve satıcının içinin rahat etmesine katkı sağlayacaktır.

Terazi Kalibrasyonu nedir?

Bütün ölçüm cihazlarının belli süre aralıklarla birlikte kalibrasyon kontrolünden geçirilmesi gerekmektedir. Bu konuda uluslararası standart ölçüm yöntemleri ile birlikte, gereken kalibrasyonu sağlıyoruz ve müşterilerimize bu konuda sorunsuz bir hizmet veriyoruz. Çoğu zaman oldukça hassas olması gereken ve ölçüm konusunda alıcıya ve satıcıya sorun çıkarmaması gereken cihazların, böylesine gelişmiş ve uzman yöntemlerle kalibrasyon yönteminden geçirilmesi gerçekten çok önemli bir gereklilik.

Mekanik veya dijital cihazların zaman içerisinde deformasyona uğraması son derece doğaldır. Yalnızca yurtiçi değil uluslararası standartlara uygun olarak uygulanan teknik ve yöntemler ile birlikte, cihazların doğru tartım ölçüsüne gelmesi mümkün hale geliyor. Bu şekilde belli aralıklarla kalibrasyon sistemini kullanmak, firmaların da önemli görev ve sorumlulukları arasında yer almaktadır.

ISO standartlarına veya Türkiye standartları, ticari açıdan bazı zorunlu durumları şart koşmaktadır. Özellikle bu konuda terazi kalibrasyonu nedir dediğimiz zaman, bu sistemin ne kadar gerekli olduğunu bilmemiz ve yapılan yöntemleri anlamamız çok önemlidir.

Terazi Kalibrasyonu firmaları

Düzenli ve tertipli çalışma anlayışına sahip olan firmaların olması, hizmet konusunda rekabeti en üst düzeye çıkarmaktadır. Firmamız yaklaşık 21 yıldan beri tecrübesini bu konuya en iyi şekilde aktarırken, özellikle son yıllarda profesyonel olarak hizmetlerimizi daha geniş bir tabana yayılmış durumdayız.

Hem çalışmalarımızda insanlara güven veriyoruz hem de terazi kalibrasyonu yapan firmalar arasında belli bir kimliğe ve özelliğe sahip hale geldik. Teknolojimiz çalışmam oturduğumuz ve hassas ölçüm konusundaki tüm yeni uygulamalarımız, siz değerli müşterilerimizin yararına ve olumlu sonuç vermeye devam ediyor. Bizi tercih ettiğiniz için asla pişman olmayacak, son derece uygun koşullarda gereken kalibrasyon işlemini sorunsuz bir hizmet olarak alacaksınız.

Elektriksel Kalibrasyon

TS EN ISO / IEC 17025 Standartlarda yaptığımız çalışmalar olumlu sonuç verdi. Günümüzde pek çok araç ve gereç elektrik ile çalışıyor. Bazı durumlarda elektrik kısa devre veya farklı sebeplerle kaça yol açabiliyor. Bunun yanı sıra doğru voltaj ve düzenli çalışmak için, elbette ki kullanılan elektrik gücünün kontrol altında tutulması büyük önem taşıyor. Burada uzmanların kullandığı elektrik ölçüm cihazlarının, çoğu zaman hayati bir görev üstlendiğini biliyoruz.

Oldukça gelişmiş ve ilerlemiş yöntemlerimizle birlikte elektriksel kalibrasyon sağlayan bu ölçüm cihazlarını kontrol altında tutuyoruz ve onların çalışmalarına çok olumlu katkılar yapıyoruz. Elden geçirilmiş düzenlenmiş ve voltajı düzgün ölçen cihazların olması, insanlar için sağlıklı bir ortam yaratıyor, üretim içinse kaliteli bir alt yapıya örnek sağlıyor. En hassas ölçümleri yapabilecek konuma gelen elektrik ölçüm cihazlarının, üretim ve ticari altyapıya önemli bir malzeme verdiğini kesinlikle çok iyi biliyoruz.

Elektriksel Kalibrasyon Nedir?

Düzenli ve dengeli ölçüm gerçekten vazgeçilmez önemli bir sistem. Pek çok firmanın bu konuda ve benzeri konularda ölçüm hassasiyeti için çalışmalar yaptığını biliyoruz. 20 yıldan fazladır kalibrasyon konusunu detaylı bir şekilde incelediğimiz gibi, özellikle son yıllarda geliştirmiş olduğumuz laboratuvar ortamları, kaliteli çalışma için iyi bir altyapı oluşturmaya devam ediyor.

Firmamız bünyesinde sunduğumuz büyük hizmet olan elektriksel kalibrasyon ile ölçüm cihazlarımızın sorunsuz ve düzensiz çalıştığına kendi gözlerinizle tanıklık edebiliyorsunuz. Böylelikle firmamızın üstün hizmet anlayışıyla, pek çok firmaya garantili ve kaliteli çalışma altyapısı sağladığını gönül rahatlığıyla söyleyebiliyoruz.

Elektriksel Kalibrasyon Laboratuvarı

Kalibrasyon için iyi bir çalışma yapabilmek adına, teknik donanımınız ve kullandığınız unsurlar çok önemlidir. Firma olarak bu konuda insanlara güvenmeyen bir alt yapıya sahibiz. Her türlü elektrik ölçümlerinin düzenli ve ayağından çalışmaması için, ölçüm cihazları konusunda çok dikkatli olmak gerekiyor. Onların kontrolü esnasında hassas ayarlar ve ölçüm konusundaki düzenli çalışmasını sağlamak, pek çok elektrikle çalışan sektöre iyi bir altyapı takviyesi veriyor.

Özellikle geliştirmiş olduğumuz ve her geçen gün yeni teknik ve uygulamaları daha da ileri taşıdığımız laboratuvarımızda çok kaliteli hizmetler sunmaktayız. Burada verdiğimiz hizmetler içerisinde çok önemli ve özel bir yere sahip olan elektriksel kalibrasyon ölçüm cihazlarının, kontrolden geçmesini ve düzenli çalışmasını sağlamaya devam ediyor.

Basınç Kalibrasyonu

Hassas ayarları kontrol altında tutmak için kalibrasyon sisteminin olumlu ve doğru aralıklarla birlikte uygulanması gerekiyor. Hangi iş sektöründe olursa olsun özellikle basınçölçer cihazların düzenli çalışıp çalışmadığının sürekli ve dikkatli bir şekilde kontrol edilmesi gerekiyor.

Firma olarak düzenli ölçüm cihazları ve TS EN ISO / IEC 17025 Standarda uygun yöntem kullanarak basınç ölçme cihazlarının doğru çalışıp çalışmadığını kontrol ediyor, onlar hakkında gerekli hassas ağırlamaları eksiksiz bir şekilde yerine getiriyoruz. Düzenli olarak uyguladığımız yöntemler ile birlikte masal gibi çok önemli bir konuda doğru ölçüm için iyi bir altyapı oluşturmak amacımız.

Bize müracaat ettiğinizde anda, basınç kontrol ve ölçüm cihazları hakkında en doğru ve güvenilir sonuçları ulaşabileceksiniz. Basınç kalibrasyonu bizim işimiz. Dünya standartlarında kullandığımız yöntemlerle gerekli ölçüm farklarını dikkatli bir şekilde inceliyor, kalibrasyon işlemini başarı ile gerçekleştiriyoruz.

Basınç Kalibrasyonu Nedir?

Ölçme cihazlarının kontrolden geçirilmesi, laboratuvar ortamlarındaki testlerle ortaya çıkıyor. Her türlü teknoloji ve donanıma sahip olan firmamızın ekipleri olduk. Profesyonel ekipman kalitesi ise gerçekten oldukça önemli yatırımın karşılığı bu konuda yaptığımız çalışmalarla birlikte basınç kalibrasyonu gelişimini ve kullanımına önemli derecede katkı sağlıyoruz. Kalibrasyondan geçirdiğimiz basınç ölçüm cihazları, daha doğru ve düzenli çalışıyor kendi sektöründe kaliteli bir yardımcı olarak işlevselliğini devam ediyor.

Kendi geliştirdiğimiz ve dünyaca ünlü yöntemlerin kullanılması ile birlikte kontrolden geçirmiş olduğumuz kalibrasyon cihazları ile birlikte, basınçların daha kontrolü ve bilinçli bir şekilde denetlenmesine katkı sağlıyoruz.

Manometre Basınç Kalibrasyonu

Profesyonel olarak kullanılan analog ve sayısal göstericileri ve basınç ölçme cihazı teknolojisini, uzman yöntemlerle elden geçiriyoruz. Atmosferik basıncın, normal standartlarının dışında pek çok sektörde basınçlı uygulamalar kullanılıyor. Bu da manometre kalibrasyonu bir gereklilik haline getiriyor.

Pek çok değişik sektörde hava basıncı başta olmak üzere, basınçlı sistemler insanların güvenmesi gereken ve sağlıklı sistemler olmalıdır. Firma olarak gösterdiğimiz basınç kalibrasyonu çalışmalarında, ölçüm cihazlarının detaylı ve hassas bir noktaya götürüyoruz. Bu da güvenilirliği en üst seviyeye taşıyor. Yönetmelikler gereği standartlara uygun bir çalışma açısından belli aralıklarla kontrol altından geçirilmesi gereken göstergeler ve basınç ölçme cihazları, ancak bu şekilde daha sağlıklı bir konuma gelebiliyor.

Hacim Kalibrasyonu

Balon Joje, Pipet, Dispenser için yaptığımız çalışmalarda, her zaman etkili sonuç aldık ve müşterilerimizin daha dengeli ve etkili sonuç sağlamaya devam ediyoruz. Hidrometre, Piknometre ve Refraktometre cihazları için de laboratuvar ortamlarında etkin çalışmalar yapıp, kalibrasyon yöntemi ile bu cihazların hassas ölçüm aralıklarını kontrol ediyoruz.

Hacim kalibrasyonu, benzer teknoloji ile ilgilenen firmalar için çok gerekli bir durum firma olarak, biz bu işin öneminin farkındayız ve çalışmalarımızla ölçüm konusunda bizden hizmet talep eden firmalara her zaman yardımcı olmaya devam ediyoruz. TS EN ISO / IEC 17025 standartlarını dikkate alarak yaptığımız çalışmalar, olumlu sonuç vermeye devam ediyor.

Sıvı Hacım Kalibrasyonu

Çok ince ve hassas ayarlar ile üretilmiş tüpler, oldukça değerini sayıların düzenli bir şekilde ölçülmesine katkı sağlıyor. Yaptığımız kalibrasyon çalışmalarında bu kullanılan araç ve gereçlerin, sıvı hacminin üzerine geçip geçmediğini kontrol altında tutuyoruz. Hem Türk standartlarına göre hem de uluslararası sistem darbeleri yaptığımız ölçümler sonucunda, bu konuda hizmet veren firmaların eksiksiz ölçüm yapması konusunda oldukça önemli hizmetler sunmaktayız.

Değişik mililitre ölçüm oranlarına sahip olan bütün kaplar cam tüpler, dikkatli bir şekilde kontrolden geçiriliyor taşıdıkları hacım ölçülüyor ve kalibrasyon süreci başarıyla tamamlanıyor. Standart ve düzenli uygulamalarla gerçekleştirdiğimiz hacim kalibrasyonu, laboratuvar ortamlarında eksiksiz bir ölçüm ve onun olumlu sonuçları yolla hizmet devam edenlerin tüm ihtiyaçlarını karşılıyor.

Hacım Kalibrasyonu Hassas Değerler

Gerektiğinde ölçüm cihazlarının kontrolden geçmesi ve düzenli çalışıp çalışmadığının dikkatli bir şekilde elden geçirilmesi gerekiyor. Gerek kütle gerekse de sıcaklık veya hacım konusunda son derece özel laboratuvar ortamlarında sahibiz ince ayar veren ölçüm cihazlarının kullanılan hacım ölçer cihazlarının veya kapların düzenli ölçüm yapıp yapmadığını detaylı olarak ortaya koyuyor.

Böylelikle eksiksiz ve düzenli ölçüm yapma fırsatı ile birlikte gerektiği hacim kalibrasyonu gerçekleştiriliyor firmaların bu hacim ölçüsü taşıyan kartları daha güvenli bir şekilde kullanılması mümkün oluyor. Firma olarak daima tertip ve düzenden yana olduğumuz gibi, bizden hizmet talep eden insanların ölçüm cihazlarında başarıyla gözden geçiriyoruz ve onları çalışır hale getiriyoruz.