Hakkımızda

Kurucu ve yönetici kadrosu 1996 yılından itibaren Kalibrasyon sektöründe hizmet veren DONANIM laboratuvarı, Aralık 2015 yılında kurulmuştur. Kuruluş amacı Endüstri ve Medikal alanda en iyi kalibrasyon hizmetini sunmak olan DONANIM Kalibrasyon bu süre zarfında kazanımları olan tecrübe, eğitilmiş personeli ve günün koşullarına uygun teknolojik altyapısı ile hizmetlerini geliştirme fırsatı bulmuş, bunlara ilaveten kalibrasyonlarda uluslararası geçerli yöntemleri uygulaması ve kalibrasyon hizmetlerinin güvenilirliğinin tescili ve performansının arttırılması amaçlarına yönelik olarak, TS EN ISO/IEC 17025 standardına göre kurulmuş kalite yönetim sistemi ile çalışma kararını almış ve uygulamaya koymuştur.

TS EN ISO/IEC 17025 standardında belirtilen tüm istekleri karşılamak amacıyla kuruluş bünyesindeki tüm faaliyetler için dokümante edilmiş prosedürler oluşturulmuş,  böylelikle kaliteli, hızlı, güvenilir kalibrasyon sonuçları üreterek müşteri memnuniyetinin artırılması amaçlanmıştır.

Akreditasyon süreci ile hizmet kalitemizin arttırılması, müşterilerimizin ve çalışanlarımızın memnuniyeti sürekli göz önünde tutulmuştur. Bu sayede kalitemiz ölçülebilir hale gelmiş olup somut kararların alınmasında veri olarak kullanılmaktadır.

Çalışmalar takım ruhu ile gerçekleştirilmekte  ve tüm çalışanlarımız üzerine düşen görevi yerine getirmektedir.