Yazılar

validasyon

Medikal Kalibrasyon

Standartlarıyla eksiksiz bir ölçüm cihazı oluşturmak için gerekli kalibrasyon çalışmalarını yürütmek hayati önem taşıyabilir. Eczacılık ve tıbbi gelişim sektörüne katkı sağlayan medikal sektör, son derece hassas ayarlarla çalışan düzenekleri ve kalibrasyona, ihtiyaç duyan unsurlarıyla gerçekten insan sağlığı açısından büyük önem taşıyan bir sektörü temsil ediyor.

laboratuvar ortamında hazırlanan yöntem ve uygulamalar gerçek standartları yerine getirmek ve uygulamak için iyi bir performans ortaya koymaktadır. Bu tür hizmetler ile birlikte özellikle karışımların dengeli ve düzenli ayarlanması bununla birlikte tüpler ve diğer medikal unsurların ölçüm konusundaki hassasiyetini kontrol altında tutmak çok büyük önem taşıyor. Medikal kalibrasyon ile hassas ölçüm cihazlarının gözden geçirilmesi, tam anlamıyla uzman bir çalışmaya ihtiyaç duyuyor.

Biyomedikal Kalibrasyon Cihazları

Sağlık altyapısının en yakından ilgilendiren, tahlil ve analizler için iyi bir altyapı oluşturan biyomedikal cihazların ölçümleri ve hassas ayarları, sağlık açısından çok büyük önem taşıyor. Tıbbi bilimleri geliştiren ve ona destek sağlayan yardımcı sektör olan medikal sektöründe, bu tür oluşturulmuş hassas ayarlar gerçekten çok büyük önem taşıyor.

Son derece hayati ve olumlu bir sonucun karşılığı olan medikal kalibrasyon uygulaması, gelişmiş alt yapı ve laboratuvar ortamıyla beraber insan sağlığı için çok önemli çalışmalara ev sahipliği yapıyor.

Aşınmalar, yanlış üretim veya diye sebeplerden kaynaklanan ölçüm konusundaki olabilecek sorunların, kalibrasyon ile ortadan kaldırılması çok önemli. Bu şekilde hem tıbbi çalışmalar daha olumlu sonuç vermektedir. Bu şekilde insan sağlığını daha güvenli ellere emanet etmek mümkün olmaktadır hayati önem taşıyan ve hassas ölçüm ile birlikte bu fırsatı sağlayan kalibrasyon sistemi teknik açıdan da oldukça önemli bir hizmet olarak görülmektedir

Tıbbi Kalibrasyon

Genellikle sağlık hizmetlerinin verildiği, yoğun bakım üniteleri, ameliyathane ve hastanelerdeki temiz alanların, her türlü ölçümü kaliteli cihazlarla yapılmaktadır. Partikül ölçümleri ve bununla beraber çok gerekli bir konulan sızdırmazlık testleri, yine ölçüm hassasiyeti üst yüzeyi cihazlar tarafından takip edilmektedir.

 Başarılı ve düzenli bir şekilde yapılan medikal kalibrasyon çalışması ile birlikte, aşı dolapları başta olmak üzere tüm sağlık unsurlarının mevcut durumunu kontrol altına almak çok daha kolay ve akılcı bir yöntemle gerçekleşmektedir. Bu sistem, aynı zamanda ısı takip sistemleri ve otomasyon konusundaki altyapıları da en iyi şekilde desteklemekte ve kontrol altında tutmaktadır. Doğru ve kaynakları güvenilir olan bilgiler sayesinde, biyomedikal sistemlerin kalibrasyon ile kontrol altında tutulması, özverili ve kaliteli bir çalışmayla ancak mümkün olabilmektedir.

Kalibrasyon Hizmetimiz

Firmamız, Bir bilim dalı olan Metroloji dalının kolu olan KALİBRASYON faaliyetleri üzerine hizmet vermektedir. kalibrasyon mana olarak; Her hangi bir ölçüm cihazının,referans bir cihaz veya standart ile gerçekleştirilen ölçüm ve bunlara karşılık gelen değerler ile kıyaslanarak sonuçların raporlandırma işlemine kalibrasyon denir..

Bu ifade dende anlaşılacağı üzere kalibrasyon faaliyetlerimizde bizim için esas olan Referans Cihaz veya Standartlara sahip olmamızdır. referans cihazın temin edilmesi kalibrasyon faaliyetlerinin ilk aşamasıdır. Bundan sonra sırasıyla şu şekilde aşamaların tamamlanmış olması gerekiyorki Kalibrasyon Hizmeti tam anlamıyla gerçekleştirilmiş olabilsin.

–  Referans cihazların kullanım eğitimlerinin ve talimatlarının oluşturulması

– Referans Cihazların bir üst seviye laboratuvarda kalibrasyonların yaptırılması ve buna ait hata, belirsizlik ve fonksiyon testlerinin yapılmış olması

– Referans cihaz ile karşılaştırması yapılacak yani teste tabi tutulacak cihaz arasındaki ölçüm faaliyetlerinin nasıl ve hangi kriterlere göre yapılacağına ait standartların temin edilmesi ve bu standartların uygulanmasına ve dikkat edilecek konulara ait eğitim faaliyetlerinin tamamlanması

– Kalibrasyonun gerçekleştirileceği laboratuvar ortamının veya yerinde hizmet koşullarının tanımlanarak oluşturulması

– Kalibrasyon sonuç raporunun; özel yazılımlar ile hesaplamalarının yapılarak, sertifikalandırılması ve değerlendirilmesi

– Tüm bu yapılan faaliyetlerin yeterliliğinin sağlanması için Uluslararası geçerliliği olan kurumlar tarafından (Örn. TÜRKAK) denetlenmesi

Firmamız bu işlemler için farklı kapsamlarla hizmet verebilmektedir. Kalibrasyon sonucunda ortaya çıkan değerlerin güvenilirliği ;kalibrasyonu oluşturan faktörlerin yeterliliğine bağlıdır.Herhangi birinde veya tümünde oluşabilecek bir uygunsuzluk kalibrasyonu mutlaka etkileyecektir.

Hizmet Verdiğimiz Kalibrasyon Çeşitleri;