Yazılar

validasyon

Validasyon

Bir ürünü üretmekten çok, onu standartlarına göre üretmek çok daha önemlidir. Belli bir karşılığı olabilmesi için üretilmiş ürünleri düzenli ve tertipli çalışması gerekiyor bazen yarı mamul üretiminde hassas parçaların belli bir ayar üzerinde üretiliyor olması, sistemin ne kadar gerekli olduğunu ortaya koymaktadır.

Özellikle son dönemlerde sıkça duyduğumuz bir sistem ve gereklilik haline gelen validasyon, daha önceden belirtilmiş standartlara uygun üretim için iyi bir altyapı çalışmasıdır. Sistemi kullanan kişiler çoğu zaman üretimden bağımsız olarak adeta kalite güvence sistemi gibi çalışırken, bu sayede uygunsuzlukların henüz üretim esnasında ortaya çıkması çok daha kolay olacaktır.

Çoğu zaman böylesine bilinçli bir kontrol mekanizması sayesinde, üretimin daha büyük sorunlara yol açmadan hatası düzeltilmiş olmaktadır.

Validasyon ve Kalifikasyon

Birbirine bağlı olan bu sistemler, özellikle uluslararası standart sistemi olan ISO 9000 kalite işletimi belgesini alabilmek ve bu sistemi işletebilmek için çok önemlidir. Oto kontrol mekanizması gibi çalışan bu sistemler sayesinde, standart veya standart ötesinde belirlenen veya belirlenmeyen aralıklarla üretilen ürün veya malzemenin kontrol edilmesi demektir.

Bu gibi kontrol esnasında çıkacak aksaklıkların, üretimi durdurmaya kadar giden bir süreci başlatması da mümkündür. Esasında makineler bilgisayarlı sistemleri ve üretim konusunda kullanılan tüm cihazların, kabul edilebilir sapmaları normal karşılanabilir. Bu sapma oranları beklenenden daha iyi bir noktaya ulaştığı zaman, bunun üretime zarar veren bir hale geldiğini görüp gözlemlemek, bu sistemi kontrol etmek açısından çok önemlidir.

Özellikle bir işin doğru yapılıp yapılmadığını kalifikasyon ile takip ederken, işleminin doğru gidip gitmediğini de validasyon ile açıklamak mümkündür. Esasen kurumsal yapıya dönüşmüş olan işletmelerde, bu gibi sistemler gerekli ve geçerli olduğu gibi önemli de bir zaruret oluşturmaktadır.

Validasyon ve Faydaları

Kendi oto kontrol mekanizmasını oluşturan ve belli bir sisteme bağlı çalışarak varlığını sürdüren kurumsal yapılar, düzenli üretimle gelişime ayak uydurmaktadırlar. Gerektiğinde kalibrasyon işlemleri için uzman yardımı almak, laboratuvar deneylerinin kullanarak olumlu sonuç almak, düzenli ve tertipli çalışmanın önemli aşamaları arasındadır.

Eğer bir ürünü dünya pazarına kazandıracaksanız, tüm bu unsurlara dikkat etmek zorundasınız. Gerek firmanın çalışma sistemi gerekse de bireysel olarak insanların becerisi, bu konunun tamamen dışındadır. Kurumsal yapıların kişilere bağlı olmaması ve takip sisteminin belli bir düzen içerisinde kendine oto kontrol mekanizmasını oluşturması, aslında kalibrasyon sistemi ve ne kadar gerekiyor geçerli olduğunun bir göstergesidir.